Imagon alkeet: minäkäsitys

Imagon alkeet: minäkäsitys

Imago ei ole itsetarkoitus; se on väline, jonka ansiosta  elämästä   tulee kiinnostavampaa ja menestyksellisempää.

2_5

.

Katsotaan  miten minäkäsityksen osat vaikuttavat siihen, miten vaikutelma meistä syntyy. Otetaan huomioon pelkästään ne, joista riippuu imagon muodostaminen.

Ja niin,

1. Identiteetti: ihmisen minäkuva itsestään: kaikki, mitä henkilö luulee olevansa hänellä:

tunnusomaisia piirteitä (ulko-olemus, luonne, temperamentti, käyttäytymisen erikoisuudet), elämämme roolit, sosiaaliasema jne

2. Muiden käsitys ihmisestä (ulkopuolinen mielipide) miten muut näkevät ihmisen.

3. Normatiivinen minäkäsitys. Ihmisen käsitys siitä, millaisena muut häntä näkevät.

4. Ihanne-minä. Minkälaisena haluan olla.

5. Todellinen minä. Millainen ihminen on.

Mitä enemmän kerrokset eroavat toisistaan, sitä isompi on mielen (henkinen) jännitys.

Mihin pitäisi kiinnittää huomiota kun tarkastelemme omaa minäkäsitystä?

- mitä enemmän ihmisen identiteettikuva 1 ja muiden käsitys hänestä 2 kohtaavat, sitä parempi ihminen ottaa vastaan ja hyväksyy  kaikkia omia puoliaan. Se tarkoittaa myös, että hänen lähettämänsä signaalit (käyttäytyminen, vaatteet jne) ihmiset ottavat vastaan ilman vääristelyä.

- jos  sen lisäksi identiteettikuva 1 ja muiden käsitys 2 kohtaavat ihanneminään 4, silloin  puhutaan melkein täydellisestä imagosta.

Mutta usein käy niin, että meitä ympäröivät ihmiset näkevät myös niitä piirteitä, joita  emme itse näe itsessämme. Niitä kutsutaan sokeiksi pisteiksi ja yleensä ihminen ihmettelee kuullessaan niistä. Tai ihminen näkee itsessään sellaisia ominaisuuksia, joita muut eivät hänessä näe. Ne voivat olla todellisia piirteitä, mutta ihminen ei kykene näyttämään niitä,  tai ne voivat olla vasta toiveajattelua. Eli ihminen uskoo, että hänellä on olemassa toivottuja piirteitä.

Myös voidaan verrata, kuinka   ulkopuolinen mielipide ihmisestä 2 eroaa  normatiivisesta minäkäsityksistä 3 eli  ihmisen olettamuksesta siitä mielipiteestä. Se ei ole kovin merkitsevää, mutta se kertoo ihmisen ja yhteisön välisestä suhteesta sekä ihmisen itsearviosta.  Oikea itsearvio saa ihmisen näkemään vahvat puolensa ja tunnistamaan omat kehittymistarpeensa ilman vääristelyä.

Jos Minäkuvan ja Ihanneminän määrittely aiheuttaa vaikeuksia,  esille tulee kysymys  “Kuka olen?”  tai  Todellinen minä.

 

Размещение ссылок запрещено